ganaart

Jheon Soocheon 전수천

혹성의 탄생

1990
Mixed media on wood panel
245 x 245 x 8(d) cm, 96.5 x 96.5 x 3.1(d) in.